Mestvinnende eksteriør 2020 avlyses

Etter forslag fra enkeltmedlemmer om å avlyse mestvinnende eksteriør for 2020, samt ønske fra utstillingskomiteen om bedre tid til å vurdere forslag til nye regler, har styret behandlet saken på styremøte 01.07.20 og enstemmig besluttet at mestvinnende eksteriør for året 2020 avlyses. Dette begrunnes med blant annet at flere utstillinger har vært avlyst de siste månedene på grunn av Covid-19, men også fordi at en del personer ikke tør å delta på store arrangement dette året, bevege seg for mye rundt rent geografisk, overnatte på reise m.m. på grunn av smittefaren. Deltagelse på utstillinger vil dermed falle noe urettferdig ut for mange av klubbens medlemmer, selv om det kan vise seg at noen utstillinger fremover vil ha stor deltagelse.

Print Friendly, PDF & Email