Endringer for SU-møte 1-2021

På grunn av Covid -19 må vi dessverre avlyse det fysiske SU-møtet, men vi arrangerer i stedet SU-møtet digitalt som et endagsmøte på Teams.

Møtet vil foregå søndag 14.02.21. Vi kjører møtet i to bolker på ca. 2 timer hver. Første bolk starter kl. 10.00 og andre bolk kl. 13.00.

Komplett saksliste med dokumenter vil bli lagt ut på nettsiden vår, senest den 31.01.21.

Som vanlig er det en person, samt en observatør som kan møte fra hver avdeling og komite. Påmelding med navn og mailadresse til deltakere sendes til Turid Wettre på e-post [email protected] innen 10.02.21. Etter påmelding vil du mottatt en e-post med link til møtet, samt kort instruks for bruk.

Denne meldingen er i tillegg sendt som e-post til alle avdelinger og komiteer.

Print Friendly, PDF & Email