Mestvinnende eksteriør 2020 – ny info

Styret har i kveld hatt et ekstraordinært møte der saken om mestvinnende eksteriør har vært diskutert på nytt i lys av at styret gjennom dagen har mottatt mail og henvendelser via kontaktskjema til styret. Der har styret fått saklige innspill og derigjennom har det kommet frem momenter som styret ikke i tilstrekkelig grad hadde vektlagt i sin opprinnelige beslutning.

Derfor har styret besluttet å opprettholde listen over mestvinnende eksteriør for 2020. Beregningen for mestvinnende gjøres etter gammel modell.

UK og styret arbeider for tiden med en ny beregningsmodell.

Print Friendly, PDF & Email