Årsmøtet 2021

På grunn av Covid-19 ble det på styremøte 25.02.21 bestemt at Årsmøtet vil bli avholdt digitalt på Teams. Påmelding med navn og mailadresse sendes til Turid Wettre på e-post [email protected] innen 09.03.21. Etter påmelding vil du mottatt en e-post med link til møtet, samt kort instruks for bruk. Styret oppfordrer alle til å sende inn forhåndsstemme.

Godkjent årsmøteprotokoll NBSK 2021 komplett signert

Møtestart lørdag 13.03.21, kl. 12:00.

Forhåndsstemmer: Merk frist for innsending (se stemmeseddelen).

Print Friendly, PDF & Email