Invitasjon til årsmøte 2020 for eiere av mestvinnende

Ifølge retningslinjene for premiering av mestvinnende eksteriør og bruks i NBSK, så skal det i tillegg til premiering av vinnere, utdeles diplom til de 10 første i eksteriør og til alle veteraner og alle deltakere i bruks. Disse vil bli utdelt i etterkant av årsmøtet som avholdes 22.08.20, kl. 12.00 på Nebbenes nord. Alle som har hunder plassert på listene inviteres til å møte opp for å motta diplom.

Det vil også deles ut diplomer til de som har oppnådd klubbchampionat.

Velkommen!

Print Friendly, PDF & Email