Årsmøtet 2018

Årsmøtet 2018 vil bli avholdt lørdag 2. juni 2018 på Nebbenes Kro (Sørgående).

Adresse: Østre Hurdalsveg 185, 2074 Eidsvoll Verk (på venstre side av E6 når man kommer kjørende sørfra).

Start kl. 12.00, antatt varighet ca. 3 timer.

Saksdokumenter blir kun lagt ut på klubbens hjemmeside (denne siden) og sendt via e-post til alle medlemmer.

Dette forutsetter at du har oppdatert e-posten. Du er selv ansvarlig for at denne ligger korrekt i NKKs database (og dette må gjøres av medlemmet selv). Det er fra denne databasen NBSK henter opplysninger om e-post og vanlig postadresse (ved utsendelse av Berner´n). Logg inn på www.nkk.no og videre på «Min side» og sjekk (ev. oppdater) e-post, postadresse og telefon.

Sakspapirer::

Saksliste

Sak 2: Årsmeldingen

Sak 3a: Regnskap 2017

Sak 3b: Revisors beretning

Sak 4: Styrets Arbeidsprogram 2018-19

Sak 5: NBSK Lov 2018 – NB! Nytt utkast lagt ut 12.5.2018

Sak 6: Medlemskontingent

Sak 7: Budsjett 2018

Sak 8a: Valg – Valgkomiteens innstilling

Sak 8b: Valg – Presentasjon av nye kandidater

Sak 8c: Valg – Stemmeseddel (Stemmeseddel må være poststemplet senest 26. mai)