Årsmøtet 2019

Årsmøtet 2019 holdes på Torpomoen 8. juni i forbindelse med Pinsetreffet.

Starttid blir etter at utstillingen er ferdig (ca. 30 min pause fra utstillingen er slutt til start på årsmøtet). Antatt start ca. kl. 17:30, og antatt varighet ca. 2 – 3 timer.

Saksliste og alle saksdokumenter ligger her: Saksliste og Dokumenter Årsmøte 2019 (alt i ett dokument, totalt 28 sider).

Ang. valg:

  • Ved forhåndsstemme må stemmeseddelen må være poststemplet senest sju (7) dager før årsmøtet, hvilket vil si 1. juni 2019. Stemmerett har alle som har betalt medlemskontingent til NBSK/NKK for 2019 og som har vært medlem i minst 3 uker, hovedmedlemmer så vel som husstandsmedlemmer.
  • Valgkomiteens innstilling og Stemmeseddel (oppdatert utgave av stemmeseddel lagt ut 24.5.2019)
  • Forandring i listen: Etter at VKs innstilling var laget ble det to forandringer.
    Styret: Britt Elin Flåten stiller likevel ikke til valg.
    Valgkomiteen: Anne Gunn Hundhammer har trukket seg fra sitt verv
    VK håper å kunne stille med to nye kandidater til Årsmøtet.
  • Presentasjon nye tillitsvalgte 2019