Årsmøtet 2024

Årsmøtet blir holdt 21. mars 2024 på Teams. Møtet starter kl. 19:30. Påmelding til Solveig Aarbogh [email protected] . Husk å oppgi deltakernavn, avdeling/komite og e-post for utsendelse av link til møtet. Link sendes ut i forkant av møtet.

Saksdokumenter: