Årsmøtet 2022

Årsmøtet i NBSK ble holdt lørdag 12. mars 2022. Årsmøtet ble holdt digitalt. Møtet startet kl. 11:00 (mulig med pålogging fra 10:50), antatt slutt kl. 13:30

Frist for å sende inn forslag til årsmøtesaker var 4. februar 2022. Forslagene sendes til [email protected].

Påmeldingsfrist var satt til onsdag 9.3.2022, kl. 14. Påmelding sendes til Solveig Aarbogh på e-post [email protected].

Husk å oppgi fullt deltakernavn samt e-post for utsendelse av møteinnkalling (via Teams) og link til å kunne avgi elektronisk stemme (det er bare mulig med én stemmeavgivning per e-postadresse). Disse to linkene vil bli sendt på e-post til de som er påmeldt, de sendes ut senest dagen før årsmøtet.

Signert Årsmøteprotokoll 2022

Saksdokumenter til årnøtet var