Årsmøtet 2020

Ny dato for årsmøtet er satt til lørdag 22. august. Påmeldingsfrist er satt til 1. august. På grunn av myndighetenes krav vedr. koronasituasjonen må vi holde oss innenfor det maksantallet som gjelder på det aktuelle tidspunkt, og vi må ha oversikt over hvem som deltar. For å unngå at det møter flere personer enn det som er maksantallet, har styret derfor satt et krav om påmelding.

(Opprinnelig var datoen for årsmøtet satt til 29.3, men pga. koronasituasjonen ble møtet utsatt på ubestemt tid.)

Årsmøtet vil bli holdt på Nebbenes Kro (nordgående), Østre Hurdalsveg 165, 2074 Eidsvoll Verk. 

Start kl. 12:00, antatt varighet ca. 3 timer.

Saksliste (dette dokumentet er basert på opprinnelig dato 29.3, sakslisten vil bli oppdatert etter hvert)

Sak 9 Valg:

Øvrige sakspapirer blir lagt ut her når de er klare, senest 2 uker før årsmøtet.