Årsmøtet 2020

Årsmøtet ble avholdt 22.08.2020. Godkjente/vedtatte dokumenter er:

Årsmøtet ble holdt lørdag 22. august. (Opprinnelig var datoen for årsmøtet satt til 29.3, men pga. koronasituasjonen ble møtet utsatt).

Det vil ikke være tilgjengelige papirversjoner av saksdokumentene på selve årsmøtet, med unntak av selve stemmeseddelen.

Årsmøtet vil bli holdt på Nebbenes Kro (nordgående), Østre Hurdalsveg 162, 2074 Eidsvoll Verk. 

Start kl. 12:00, antatt varighet ca. 3 timer.