Årsmøtet 2023

Årsmøtet ble holdt 23. mars 2023, kl. 18:30 – ca. kl. 20:30. Møtet ble holdt digitalt.

Godkjente dokumenter etter årsmøtet:

Informasjon og saksdokumenter som ble lagt ut i forkant av årsmøtet:

NB. Stemmegivning ved valget vil foregå digitalt, link vil bli sendt ut til påmeldte møtedagen. Har du tenkt å bruke din jobb-PC, vær klar over at det kan skape problemer da brannmuren hos enkelte virksomheter kan stoppe muligheten for å koble seg til den digitale stemmegivningen.

Forhåndsstemmer: Husk fristen, stemmesedlene må være valgkomiteen i hende senest 20 mars. For mer info, se stemmeseddelen.