Årsmøtet 2023

Årsmøtet holdes 23. mars 2023, kl. 18:30 – ca. kl. 21:00. Møtet holdes digitalt.

Mer informasjon  kommer senere