Årsmøtet 2023

Årsmøtet holdes 23. mars 2023, kl. 18:30 – ca. kl. 21:00. Møtet holdes digitalt.

Påmeldingsfrist er satt til dd.03.2023 (dato kommer). Påmelding sendes til Solveig Aarbogh på e-post [email protected].

Husk å oppgi fullt deltakernavn samt e-post for utsendelse av møteinnkalling (via Teams) og link til å kunne avgi elektronisk stemme. Disse to linkene vil bli sendt på e-post til de som er påmeldt, de sendes ut senest dagen før årsmøtet.

NB. Stemmegivning ved valget vil foregå digitalt, link vil bli sendt ut til påmeldte møtedagen. Har du tenkt å bruke din jobb-PC, vær klar over at det kan skape problemer da brannmuren hos enkelte virksomheter kan stoppe muligheten for å koble seg til den digitale stemmegivningen.

Forhåndsstemmer: Husk fristen, stemmesedlene må være valgkomiteen i hende senest 20 mars. For mer info, se stemmeseddelen.

Saksdokumenter til årsmøtet (blir lagt ut straks de foreligger i ferdig form):