avd.Oslo & Omegn, årsmøte 9.februar

Hei alle sammen.

NBSK avd. Oslo & Omegn sitt årsmøte er Tirsdag 9.februar kl.19.15

I år blir det ett digitalt møte pga Covid 19.

Valg 2020,2021

innk. årsmøte 2020

1.Forslag til årsmøte 2021

 

Dere kan være med på møte ved å kopiere og lime  linken inn i deres nettleser.

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YmY2YjUyZDYtMjNlNi00NTFmLTllYjktMjk2OTUxNmRkODA4%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22274aec90-0a4d-460a-a0d6-786869781b04%22%2c%22Oid%22%3a%225745648d-267f-4b01-806a-ecc8288ab85b%22%7d

Print Friendly, PDF & Email