Årsmøte NBSK avd Nord 7. februar 2021

Oppdatert innkalling:

Tid:                             Søndag 7. februar 2021 kl 1800
Sted:                           Teams (slik det ser ut pr nå)
Innkalling til:              Alle medlemmer i NBSK – avd Nord

 

Saksliste:

Sak 1:Godkjenning av innkalling og saksliste
Sak 2: Valg for årsmøtet:
Møteleder
Referent
To til underskriving av protokoll
Tellekorps (ved behov)

Sak 3: Årsberetning 2020
Legges ut her senest 24. januar 2021 årsmelding 2020

Sak 4: Regnskap 2020
Legges ut her senest 24. januar 2021

Sak 5: Budsjett 2021
Legges ut her senest 24. januar 2021

Sak 6: Valg for verv i klubben:

Følgende verv / kandidater er på valg i 2021.

STYRET:

  1. Leder
  2. Sekretær
  3. Varamedlem 2

UTSTILLINGSKOMITEEN

  1. Medlem 3

Stemmeseddel finner du her: stemmeseddel valg 2021

Sak 7: Eventuelt (må være innmeldt senest 14 dager før årsmøtet avvikles (24. januar 2021)

 

Det blir selv-servering under møtet.  Meld inn din epostadresse slik at vi får sendt deg link til Teams. Mail til [email protected] så ordnes dette.

Vel møtt!

Hilsen

Norsk Berner Sennenhund, avd Nord

Solveig Aarbogh
leder

Print Friendly, PDF & Email