Manusfrist 21. august

Fellesferien er lagt bak oss, og noen av oss begynner å bli rastløse etter å komme i gang med organiserte hundeaktiviteter igjen. Det betyr også at arbeidet med neste utgivelse av vårt medlemsblad Berner’n er i gang. Har du bidrag til dette nummeret, så er manusfrist 21. august. Komiteer og avdelinger har fått epost om […]

Feil i Berner’n

Berner’n skal nå ha kommet ut i postkassene til alle våre medlemmer, inkludert redaktørens. Og det er selvfølgelig først da vi ser de største feilene som kom med i bladet. Dessverre er det oppgitt feil navn på forsidemodellene, og fotografen stemmer heller ikke. Korrekte opplysninger skal være fotograf Tone Alstad Pettersen, og hundenes navn er […]

Årets første manusfrist

Fredag 11. februar er manusfrist for Berner’n nummer 1 2022 – så hiv deg rundt, og send inn et bidrag. Husk at den som sender inn det første bidraget som kan fylle (minst) en hel side, får en overraskelse i posten. Redaksjonskomiteen tar med glede imot alt av stoff, det være seg kun bilder, faglige […]

Har berneren din fylt åtte år?

Har din berner sennenhund fylt åtte år? Da er den kvalifisert til oppføring i Still Going Strong-lista. Det er ikke krav til eiers medlemskap eller hvem som er hundens oppdretter; Norsk Berner Sennenhundklubb ønsker en mest mulig komplett oversikt over hvilke bernere som oppnår veteranalder. Ved å ha en oversikt på hjemmesiden og i medlemsbladet […]

Husk å sende bidrag til Berner’n!

Redaksjonen minner alle medlemmer og berner-entusiaster om å sende inn bidrag til vårt medlemsblad Berner’n. Nummer 3 2021 skal snart fullføres, og det er fremdeles plass til å få med bidrag. Har du en ny avlsklarert hannhund? Har din berner oppnådd en ny tittel, i bruks eller eksteriør? Har dere gjort noe morsomt eller annerledes […]

Berner’n under evaluering

Norsk Berner Sennenhundklubb ble stiftet 01.01.1988, og har gjennom hele historien hatt sitt eget medlemsblad; Berner’n. I det 34. utgivelsesåret inviterer vi medlemmer og lesere til en evaluering av bladet, for å få innspill til hvor veien skal gå videre. Hans Reidar Berge, NBSKs styre Årsmøtet 2021 ga styret følgende oppgave i det vedtatte arbeidsprogrammet: […]

Treningssamling for bernere 3. oktober – Brukshund

Søndag 3. oktober arrangerer brukshund-komiteen treningsssamling i lydighet og rallylydighet. Dagen retter seg mot bernereiere som trener mot stevnedebut eller er konkurranse-utøvere. Det er ingen innleid instruktør, og deltagerne hjelper hverandre å bli bedre. Dagen baseres på egentrening og kollektiv innsats. Det forutsetter derfor at deltager kan jobbe selvstendig med egen hund, selv om det […]