Nytt styre og referat fra årsmøtet

Årsmøtet i NBSK avd. Asker & Bærum ble holdt 2.2.2022, Referatet fra årsmøtet finner du under “Årsmøtereferater” til høyre på avdelingens hjemmeside, eller bare velge denne linken årsmøtereferat 2022.

Tore Wilhelmsen ble valgt inn som ny styrerepresentant. Tone Ramberg ønsket å tre ut av styret etter å ha sittet i styret helt siden 2013. Vi alle takker Tone for en flott innsats gjennom alle disse årene. Tone og Tore har sammen gjort en fantastisk jobb med å organisere alle trekkaktivitetene og vedlikeholde alt trekkutstyret. Vi er derfor glade for at Tore overtar stafettpinnen etter Tone slik at familiens innsats kan fortsette.

Under siden Styrepresentasjon finner du bilder og en liten presentasjon av alle styremedlemmene.

Print Friendly, PDF & Email