Referat fra styremøte 1/22

Hei!
Vedlagt ligger referat fra styremøte 1 – 22 i NBSK avd Nord    referat møte 1-22

Har du lyst til å bidra med bilder til avdelingens sider?  Send bilde og kort tekst til [email protected]  Minner også om neste frist til Berner’n som er 30. mai 22.  Vi ønsker hverdagshistorier med bilde.  Trenger ikke være så langt – det viktige er at vi deler historier fra livet som berner-eiere:)

Print Friendly, PDF & Email