Tidslinje

Tidslinje over viktige aktiviteter og tidsfrister i NBSK

Tidslinjen dekker tiden ca. ett år frem i tid, og vil bli løpende oppdatert.
Siden er under oppbygning og informasjonen er foreløpig, mer vil komme etter hvert.

Nov – 2020
 • Styremøte NBSK; 29.11
Des – 2020
 • Styremøte NBSK; 17.12
 • Berner’n nr. 4; utlevering uke 50/51
 • Frist innsending forslag til saker for SU-møtet og Årsmøtet; 31.21
Jan – 2021
 • Styremøte NBSK; 28.01
Febr – 2021
 • SU-møte; 13.-14.02
 • Styremøte NBSK; 25.02
Mars – 2021
 • Årsmøte i NBSK; lørdag 13.3
 • Styremøte NBSK; 25.03
April – 2021
 • Dobbeltutstillingen, Stangehallen; 24.-25.04
Mai – 2021
 • Pinsetreffet, Torpomoen; 22.-23.05