Tidslinje

Tidslinje over viktige aktiviteter og tidsfrister i NBSK

Tidslinjen dekker tiden ca. ett år frem i tid, og vil bli løpende oppdatert.
Siden er under oppbygning og informasjonen er foreløpig, mer vil komme etter hvert.

Mai – 2020
 • Styremøte NBSK; 14.05
 • Pinsetreffet (Torpomoen); Lørdag 30.5 til Mandag 1.6 – AVLYST
Juni – 2020
 • Berner’n nr. 2; frist for innlevering av stoff, 1. juni
 • Berner’n nr. 2; tilgjengelig elektronisk innen ca. 23. juni
 • Styremøte NBSK; 18.06
Juli – 2020
 • Brukshundkomiteen; Fellestur på Hardangervidda (medio juli).
Aug – 2020
 • Brukshundkomiteen; Samling og tur på Bølisetra (starten av august)
 • Berner’n nr. 3; frist innsending av stoff 15.8
 • Årsmøte Lørdag 22. august
 • Styremøte NBSK; dato ikke bestemt
Sept – 2020
 • Styremøte NBSK; dato ikke bestemt
 • Berner’n nr. 3; utlevering uke 39/40