Tidslinje

Tidslinje over viktige aktiviteter og tidsfrister i NBSK

Tidslinjen dekker tiden ca. et halvt år frem i tid, og vil bli løpende oppdatert.

Febr – 2022
 • Berner’n nr. 1; Frist for innsending av stoff ca. uke 7
 • Frist for forslag om saker til årsmøtet; 4.2
 • SU-møte (digitalt); lørdag 12.2. Påmeldingsfrist 11.2
 • Styremøte NBSK; 24.2
Mars – 2022
 • Årsmøte (digitalt); lørdag 12.3. Påmeldingsfrist 9.3
 • Berner’n nr. 1; Sendes ut ca. uke 13/14
 • Styremøte NBSK; 24.3
Apr – 2022
 • Styremøte NBSK; 28.4
Mai – 2022
 • Styremøte NBSK; 19.5
 • Berner’n nr. 2; Frist for innsending av stoff, ca. uke 19
Jun – 2022
 • Pinsetreffet Torpomoen; 4. – 6.6
 • Berner’n nr. 2; Forventet utsendelse ca. 26/27
 • Styremøte NBSK ; 30.6