Tidslinje

Tidslinje over viktige aktiviteter og tidsfrister i NBSK

Tidslinjen dekker tiden ca. et halvt år frem i tid, og vil bli løpende oppdatert.

Nov- 2022
 • Styremøte nr. 9 NBSK: 4.11
 • SU-møte 5. og 6.
 • Styremøte nr. 10 NBSK; 16.11
 • Styremøte nr. 11; 24.11
Des- 2022
 • Styremøte nr. 12 NBSK; ??
 • Berner’n nr. 4; Forventet utsendelse uke 40/50
Jan-2023
 • Arbeidsseminar for Styret, 14. – 15.1 
Feb-2023
 • Styremøte nr. xx NBSK
Mars-2023
 • Styremøte nr. xx NBSK
 • SU-møte nr. 1; 2. mars. kl. 18:30 (digitalt)
 • Årsmøte 23. mars, kl. 18:30 (digitalt)