Styrepresentasjon

Stein Fauske, Leder

<Tekst og bilde kommer>

 

Dagdrid Hokstad

Dagfrid Hokstad, Nestleder

<Tekst kommer>

 

Bjørg W. Andreassen, Sekretær

<Tekst og bilde kommer>

 

Janne Ekse, Kasserer

<Tekst og bilde kommer>

 

Portrett Styremedlem Jon Jerre

Jon Jerre, Styremedlem

Jeg har vært medlem i styret fra 2015, og har tidligere sittet 9 år i avdelingsstyret for Asker & Bærum, hvorav de siste 6 årene som leder (til desember 2014). Jeg har hatt hund i ca. 50 år av mitt liv, først airedale terrier, dernest 3 runder golden retriever, før jeg startet med berner i 2001. Vi har nå 2 bernere – Topsy (født i april 2010) og Bob Marley (mars 2012).

 

Håkon Kristiansen

Håkon Kristiansen, 1. varamedlem

<Tekst kommer>

 

Kjersti Rosvoll, 2. varamedlem

<Tekst og bilde kommer>