Styrepresentasjon

Stein Fauske, Leder

<Tekst og bilde kommer>

 

Dagdrid Hokstad

Dagfrid Hokstad, Nestleder

<Tekst kommer>

 

 

 

 

Bjørg W. Andreassen, Sekretær

HUND PRIVAT:
– Jeg vokste opp med jakthund i barndomshjemmet.
– Fikk min første Berner Sennenhund i 1988.
– Hadde mitt første Berner Sennenhund kull i 1990. Totalt har jeg hatt 14 valpekull.
– Har pr. i dag 10 Berner Sennenhunder, 3 hjemme og resten på fôr eller i felles eie.
– Hadde også en Cocker Spaniel fra 1996 til 2010

VERV INNEN HUNDEMILJØET:
– Styret NKK Region Rogaland fra 1995. Styremedlem, nestleder og leder siden 2006.
– Representant i NKK’s representantskap (RS) fra 2001 og er det fortsatt.
– Medlem av NKK’s Disiplinær Komité fra 2015 og ennå.
– Styret i Sør-Rogaland Brukshund Klubb fra 2007. Vara, nestleder og så leder fra 2009 – 2017.
– Styret i Norsk Berner Sennenhundklubb fra 2005 til 2013, nestleder i 4 år og varamedlem i 4 år. Gikk inn igjen i 2017 som sekretær som jeg er ennå.
– Var med å starte og var leder av sunnhetskomiteen i Norsk Berner Sennenhundklubb fra 2005 – 2010.

ARRANGEMANGS LEDELSE/DELTAGELSE I HUNDEMILJØET:
– Har vært ansvarlig for utstillingen til Norsk Berner Sennenhundklubb avd. Rogaland fra 1992 t.o.m 2016.
– Har også vært ansvarlig for NBSK Rogalands del av Vestlandsspesial de årene den har vært arrangert.
– Delaktig i utstillingskomiteen i Sør-Rogaland Brukshund Klubb (Jær-Utstillingen) siden 1996 og hatt ansvar for utstillingen de siste 6 – 7 årene og har det ennå.
– Teknisk arrangør for NKK’s Internasjonale utstilling i Rogaland fra 1995 t.o.m. 2010 og overtok hele ansvaret for for NKK’s , Internasjonale utstilling i Rogaland fra 2011.
– Har hatt ansvar for NKK Region Rogalands Valpeshow siden 1996 og har det fremdeles.
– Har hatt ansvar for DogArra, og dommerinvitasjoner for alle utstillingene, mer eller mindre hele tiden. (Inviterer dog ikke dommere til NKK’s Internasjonale utstilling)
– Har holdt flere kurs opp gjennom tidene, bl.a. «Kurs for utstillingsarrangører»
– 2 av mine hunder har vært ukentlige besøkshunder på et sykehjem i Stavanger siden 2007

AUTORISASJON: Autorisert ringsekretær siden 1997.

YRKESLIVET:
– Ansatt i oljerelatert virksomhet i over 40 år.
– Pensjonert fra Aibel AS 1. juni 2017 der jeg var ansatt som overingeniør innen rør disiplinen.
– Var der leder av ingeniør organisasjonen NITO i Aibel AS med ca 900 medlemmer.
– Har sittet i styret i NITO avd. Rogaland i en periode.
– Satt som ansatt representant i styret i Aibel AS de 4 siste årene jeg var yrkesaktiv.

 

Janne Ekse, Kasserer

<Tekst og bilde kommer>

 

Portrett Styremedlem Jon Jerre

Jon Jerre, Styremedlem

Jeg har vært medlem i styret i NBSK siden 2015. Har tidligere vært 9 år i avdelingsstyret for NBSK Asker & Bærum (2005 – 2014), hvorav de siste 6 årene som leder (2008 – 2014). Jeg har hatt hund i ca. 50 år av mitt liv, først airedale terrier (Ranja), dernest 3 runder golden retriever (Shot, Kim og Caissa), før jeg startet med berner i 2001 (Ronja). Ronja var trekkhund for psykisk utviklingshemmede barn i Bærum kommune. Vi har nå 2 bernere; Topsy (født i april 2010) og Bob Marley (mars 2012). Vi er aktive med Topsy som er godkjent som besøkshund på eldresenter, og Bob Marley som er trekkhund for gjennom avtalen vi har med Bærum kommune.

Gro Solberg, 1. varamedlem

<Tekst og bilde kommer>

Britt Elin Flåten, 2. varamedlem

<Tekst og bilde kommer>