Påmelding til kløvmerkeprøve

Her kan du melde deg på merkeprøve for kløvhunder i regi av Norsk Berner Sennenhundklubb.

Prøvene blir arrangert av Brukshundkomiteen, NBSK lokale avdelinger eller tilknyttede ressurspersoner. Du finner arrangør og dato for prøvene i skjema nedenfor. Kontakt opplysninger for de ulike komiteene og avdelingene finner du i menyen ovenfor.

Les også:

Påmelding kløvhundmerke

Her kan du melde deg og hunden på til kløvhundprøve i NBSKs regi. Nye prøver blir lagt til når de annonseres i avdelinger eller på treff.

    Du kan bare ta ett merke pr. hund pr, arrangement. Merkene må tas i rekkefølge fra bronse til gull. Vær oppmerksom på minimumsalder.
  • Skal du melde på til flere prøver, må du fylle ut ett skjema for hver hund på hver prøve. Gullmerket kan bare tas på prøver som går over to dager.

Har du spørsmål om kløvmerket, ta kontakt med brukshundkomitéen.
Informasjon om prøveturen får du gjennom de respektive arrangørene.