Innkalling til Årsmøte og saksdokumenter

NBSKs årsmøte holdes 2. juni på Nebbenes. Innkalling, med saksdokumenter, er nå lagt ut på nettstedet (velg Årsmøtet under NBSK, velg så 2018). Saksdokumentene blir også sendt på e-post til alle medlemmer som har registrert riktig e-post i NKKs database (for mer info om riktig registrering av e-post, klikk her).

NBSKs sekretær er i dag i ferd med å sende ut e-post til alle medlemmene med innkalling og saksdokumenter, men på grunn av fare for å bli oppfattet som spam av mailsystemet kan det ikke sendes ut én felles e-post til alle ca. 800 medlemmene, innkallingen må sendes i svært mange forsendelser med bare et begrenset antall mottakere pr. sending. Det tar dermed noe lengre tid enn beregnet å få sendt ut årsmøtedokumentene til alle medlemmene i NBSK, men i løpet av helgen skulle alle (med riktig registrert e-post) ha mottatt innkallingen og saksdokumentene.

Vi gjør oppmerksom på at det i dag (12.5.2018) er lagt ut en ny utgave av saksdokument til “Sak 5 NBSK lov 2018”, til erstatning av den som ble lagt ut for et par dager siden. Videre, at forhåndsstemmer til valget (sak 8) må være poststemplet senest 26. mai.

Print Friendly, PDF & Email