Medlemsblad (Berner-Nytt)

Avdelingens medlemsblad

NBSKs Årsrapporter

NBSKs Årsrapporter På denne linken finner du NBSKs årsrapporter. Årsrapportene sammenfatter resultatene fra eksteriørutstillinger og brukshundkonkurranser (LP og RL) og brukshundaktiviteter (kløvhund og turhund) for det aktuelle kalenderåret. Videre omtales vinnere av hhv. allsidighetsprisen, oppdretteprisen og hedersprisen. Den første rapporten ble utarbeidet for kalenderåret 2021.