Midler til Friluftslivets uke, søknadsfrist 21. august

I anledning Friluftslivets uke 3.-11. september 2022 utlyser Norsk Friluftsliv midler for å stimulere til åpne fellesarrangement. Midlene er gitt av Frivillighetens år 2022, og skal gå til åpne friluftsarrangementer og tiltak, som kan bidra til flere deltakere i friluftslivet.

Lokale lag og foreninger som hører til Norsk Friluftsliv sine 18 medlemsorganisasjoner kan søke om et tilskudd på opptil 5000 kroner, som skal gå til å dekke kostnader for å avholde et fellesarrangement eller aktivitetsdag under Friluftslivets uke 3.-11.september.

Alle avdelinger og komiteer kan vurdere om de ønsker å gjennomføre aktiviteter som tilfredsstiller kriteriene for tildeling, og søke direkte til Norsk Friluftsliv. For mer informasjon, les vedlagte dokumentet om Tilskuddsmidler Friluftslivets uke.

Søknadsfrist er satt til 21. august, men det er førstemann-til-mølla prinsippet som gjelder, så være tidlig ute.

Print Friendly, PDF & Email