Har berneren din fylt åtte år?

Har din berner sennenhund fylt åtte år? Da er den kvalifisert til oppføring i Still Going Strong-lista. Det er ikke krav til eiers medlemskap eller hvem som er hundens oppdretter; Norsk Berner Sennenhundklubb ønsker en mest mulig komplett oversikt over hvilke bernere som oppnår veteranalder. Ved å ha en oversikt på hjemmesiden og i medlemsbladet over alle bernere som har fått feire åtteårsdagen sin, så kan oppdrettere kartlegge linjer som beviselig har høy levealder og bruke dette videre i sitt avlsarbeid.

Har du en berner som har fylt åtte år, og som ikke er oppført på Still Going Strong-listen, så send en epost til helse- og avlskomiteen, eller fyll ut eget skjema her.

Hvis din berner ikke lenger er i live, så ber vi om at du sier fra til helse- og avlskomiteen slik at hunden kan fjernes fra SGS-listen, og sikre størst mulig grad av etterrettelighet og nøyaktighet i oversikten.

Vi minner samtidig om at alle bernere som dør etter å ha fylt ti år kvalifiserer til oppføring i oversikten “10+” – en oversikt over bernere som har oppnådd tosifret alder gjennom klubbens og rasens historie i Norge.

Print Friendly, PDF & Email