Styret i Nordmøre og Romsdal

På denne siden finner du en presentasjon av styret i Nordmøre og Romsdal.

Det nye styret for 2024 er:

Leder: Hilde Karin Harsvik

Kasserer: Merethe Solli

Sekretær: Arne Gunnar Rovik

Styremedlem: Jens Marius Harstad

Varemedlem: Karin Iversen

Representant til SU: Hilde Karin Harsvik