Årsmøtereferater

På denne siden finner du fullstendige referater med vedlegg fra tidligere årsmøter:

Referat årsmøte 2023 og første treff i 2024.

Det ble 28. januar avholdt årsmøte med innlagt Berner-treff i Kristiansund for NBSK avd. Nordmøre og Romsdal. Vi møttes på Kongens plass der bilene ble parkert, før vi startet på turen mot Vanndamman.

Det var ganske bra oppmøte på treffet, med 9 2-beinte og 11 4-beinte som ville være med på turen. Selve turen gikk opp langs Langveien og opp mot Vanndamman. Det var bra tur-vær, så denne dagen var vi heldige for en gangs skyld. Vi gikk en passelig sløyfe med innlagt fotografering og så gikk vi tilbake til Kongens plass 5 i sentrum. Der hadde vi årsmøtet på møterommet som vi hadde lånt av kommunen.

Det ble gjennomført årsmøte på vanlig måte med innlagt kaffe, kake og loddtrekning.

Denne gangen med kjempebra resultat på loddpenger, fine premier og førnøyde vinnere.

Det ble gjenvalg på alle verv denne gangen, ikke ulikt tidligere år.

Vi har lagt planer for treffene for det første halvåret 2024, mens treffene etter sommeren er mer vage.

Neste treff blir da i februar, her er det Hilde Karin som blir arrangør.

Videre har vi satt opp Hilde/Jan Erik i mars, Jens Marius/Elisabeth i april og så blir det utstillingstreff på Sunndalsøra i mai.

Vi satser på medlemstreff, med overnatting for de som ønsker det. Noen skal sikkert stille hunder, mens andre vil være heia-gjeng. Vi planlegger både tur i området samt grilling og sosialt samvær i klubb-teltet om kvelden. Regner med god stemning uansett resultat på utstillingen når loddtrekningen finner sted.

I juni er det Merethe/Harald som har treffet, og her blir det sommer-avslutning.

I juli/august tar vi pause, men håper på å ta opp rutinen med høst-treff med overnatting dette året.

Oktober/november er fremdeles åpent samt desember, der vi håper på en fin jule-avslutning.

Under årsmøtet ble det tatt opp at i og med at økonomien i lokal-klubben var så bra, kan vi bruke penger på noe som vi eller hundene har bruk for.

Klubbantrekk med logo har blitt kjøpt inn i 2023, der hvert enkelt medlem har blitt sponset med en sum.

Denne gangen kom det inn forslag om at vi kunne sponse hundene med en sum på noe de har bruk for. Nå har vi bestemt at hver hund blir sponset med 500 kroner når det blir kjøpt noe som hunden har bruk for. Det blir opp til hver enkelt hva som blir kjøpt, men kopi av kvittering sendes kasserer Merethe for refusjon.

Vi har noen husstandsmedlemmer nå, men det er også viktig at nye berner-eiere og tilflyttede berner-eiere blir medlemmer i den lokale klubben.

Etter avholdt årsmøte og loddtrekning tok vi turen til restaurant Plan-A for en bedre årsmøte-middag på vårt faste bord. Alle så ut til å være fornøyd med mat og drikke som også denne gangen ble betalt av klubben.

Det nye styret for 2024 er:

Leder: Hilde Karin Harsvik

Kasserer: Merethe Solli

Sekretær: Arne Gunnar Rovik

Styremedlem: Jens Marius Harstad

Varemedlem: Karin Iversen

Representant til SU: Hilde Karin Harsvik