Hero

Berner Sennen hund som ligger i grønt dekke i skogen

Foto: Rigmor Plikk