Endringer i Berner’n

Berner’n reduserer antall utgivelser og går fra fire til tre blad per år og reduserer sideantall.

I praksis betyr dette at utgivelse nr. 3 i 2024 også vil være årets siste blad, og både manusfrist og forventet utsendelse er endret. Ny manusfrist er 27.september og forventet utsendelse vil være i månedsskiftet november/desember.

Vi reduserer også antall sider til 96 sider med innhold + omslag.

Disse endringene gjøres på bakgrunn av at klubben har en del utgifter i forbindelse med medlemsbladet vårt, og for å bevare bladet i fysisk form er dette tiltak vi nå har måtte gjøre.

Print Friendly, PDF & Email