Årsmøte 2024 – Saksdokumenter

Saksdokumenter til årsmøtet, inkl. valgkomiteens (VK) innstilling, ligger på denne siden Saksdokumenter årsmøtet.

Stemmeseddel må være VK i hende innen 18.3. For mer info om innsending, se dokumentet under sak 8 Valg.

Årsmøtet holdes digitalt 21.3.2024, kl. 19:30.

Print Friendly, PDF & Email