Referat fra Årsmøtet

Årsmøtet i NBSK avd. Asker & Bærum ble avholdt torsdag 8.2.2023.

Møtereferat, med vedlegg (årsberetning, regnskap, revisjonsrapport og budsjett) ligger på siden Årsmøtereferater Asker og Bærum.

Nytt styre består av:

  • Jon Jerre – Leder
  • Truls Fagerberg – Nestleder
  • Tore Wilhelmsen – Styremedlem
  • Ellen Solum – Styremedlem
  • Rune Hval – Kasserer
  • Nicolai Brechan – Varamedlem
Print Friendly, PDF & Email