Berner’n under evaluering

Norsk Berner Sennenhundklubb ble stiftet 01.01.1988, og har gjennom hele historien hatt sitt eget medlemsblad; Berner’n. I det 34. utgivelsesåret inviterer vi medlemmer og lesere til en evaluering av bladet, for å få innspill til hvor veien skal gå videre.

Hans Reidar Berge, NBSKs styre

Årsmøtet 2021 ga styret følgende oppgave i det vedtatte arbeidsprogrammet:

Vurdere å igangsette tiltak med henblikk på utskiftning av den nåværende digitale plattformen med hjemmeside etc, og delvis eller hel digitalisering av Berner’n.

Styret er i gang med denne oppgaven, og det er satt ned ei arbeidsgruppe til å lede arbeidet. Den består av Jon Jerre, Stine Bøe og Hans Reidar Berge.

Quo vadis, Berner’n?

Vi er inne i tider hvor fokus fort blir på økonomi, samtidig som vi er inne i en rivende teknologisk utvikling og stadig ser nye løsninger tas i bruk. Både brukerne og lesernes behov er i endring. Hvor vil vi? Hva ønsker vi å benytte oss av i nær fremtid, med hensyn til informasjonsutveksling i NBSK?

Innledningsvis vil vi se på informasjon og informasjonsflyt i organisasjonen, herunder Berner’n.

Hva er status, og hva og hvordan ønsker vi for bladet fremover?

Spørreundersøkelse

Vi går derfor nå ut til samtlige medlemmer gjennom Berner’n med en spørreundersøkelse for å danne oss et bedre bilde at hva slags posisjon medlemsbladet har i klubben som en informasjonskanal og som et medlemsgode, og hva medlemmene ønsker framover for bladet.

Tilsvarende vil vi gå ut og forespørre alle avdelinger og komiteer om deres informasjons-kanaler, for eksempel NBSKs hjemmeside og Facebook.

På denne lenken finner du et spørreskjema  som vi vil sette stor pris at du tar deg tid til å besvare. Jo flere som svarer, jo mer representativt kan medlemsbladet bli. Jo flere som svarer, jo mer grunnlag har vi for å gjøre noe med Berner’n som vil oppleves som ønsket og riktig.

Vi imøteser spesielt svar fra de som kanskje ikke er veldig aktive, men som kunne tenke seg et fellesskap innenfor hundeverdenen gitt at tilbudene frister nok!

Innsending

De som ikke vil eller kan fylle ut skjemaet på nett, kan benytte seg av sidene 13-17 i siste nummer av Berner’n, hvor identisk skjema er trykket. Utfylt skjema kan sendes i posten til redaktøren på adressen

NBSK Berner’n
v/Stine Bøe
Spitalsvegen 96
2338 Espa

Eventuelt så kan utfylt skjema scannes/avfotograferes, og sendes som vedlegg i epost til [email protected]

Frist: Så fort som mulig, og senest 20. august.

På forhånd takk!

Lenke til evaluering av Berner’n

Print Friendly, PDF & Email