Årsmøte – nytt styre – registrering i Enhetsregisteret – info:

Hei alle avdelinger i NBSK!

Vi håper når at avdelingene rundt om i det ganske land har fått avviklet sine årsmøter, og at nye styrer er konstituert og på plass.  I den forbindelse vil vi komme med en påminnelse til nyvalgt leder i avdelingen om å registrere det nye styret i Brønnøysund-registret (Enhetsregisteret). Dersom du ikke lenger sitter som leder i avdelinga, ber jeg deg om å videresende mailen til rette vedkommende.

Hver gang det skjer endringer i styresammensetningen, eller endring av andre opplysninger som er registrert i Enhetsregisteret, må man inn og oppdatere registeret. Signert protokoll fra årsmøtet sendes med som vedlegg for å dokumentere ny styresammensetning og at alle de som registreres som styremedlemmer er valgt på årsmøtet.

Årsmøteprotokoll skal i tillegg sendes styret, samt at redaktør i Berner’n skal gis beskjed om endring på leder sammen med kontaktinfo.

I «Instruks for avdelingene i NBSK»  (https://berner-sennen.no/wp-content/uploads/2020/08/instruks-for-avdelingene-2020.pdf) står det bl.a. i pkt. 10 at «Avdelingsleder og kasserer plikter å gjøre seg kjent med klubbens «Organisasjonshåndbok for NBSK» (https://berner-sennen.no/organisasjonshandbok/), og spesielt delen «Økonomihåndbok» (https://berner-sennen.no/wp-content/uploads/2015/03/konomihndbok-nbsk-elektronisk-versjon-revidert-2.pdf ), og følge bestemmelsene i disse.» Dette er gode hjelpemidler i driften av en avdeling og vi oppfordrer alle til å gå gjennom disse dersom det ikke er gjort.

Ta kontakt dersom du har spørsmål eller at det er noe som er uklart.

Vennlig hilsen
NBSK Styret

Solveig Aarbogh
sekretær

Print Friendly, PDF & Email