Alvorlig situasjon i NKK – Dette gjør NBSK

Styret i NBSK sendte ut en melding tirsdag 28.4 om at NBSK ønsket å støtte NKK økonomisk.

Styret har i dag (fredag 1.5) besluttet å støtte NKK med kr. 100.000. Beløpet fordeles med kr. 60.000 i donasjon og kr. 40.000 i lån. Etter hvert vil styret vurdere om lånet skal tilbakebetales eller ettergis – avhengig av hvordan NKKs situasjon utvikler seg i tiden fremover. Donasjonsbeløpet settes direkte inn på NKKs konto. Styret vil i nær fremtid ta kontakt med NKK for å avklare detaljer og det formelle rundt lånetilsagnet.

Vedr. eventuelle bidrag fra avdelingene:
Styret anser at det er opp til hver avdeling i NBSK hvorvidt man ønsker å bidra. Dette må hvert avdelingsstyre vurdere, basert på avdelingens økonomi. Styret anbefaler at donasjoner settes direkte inn på NKKs konto (kontonummer: 1602.57.15601). Husk å merk beløpet med: “Koronabidrag fra Norsk Berner Sennenhundklubb, avd. xxx”. (skriv navnet fullt ut, så NBSK ikke forveksles med NSBK som er en annen hundeklubb!)

Print Friendly, PDF & Email