Frist søknad mva-kompensasjon 1. juni, og annen viktig info fra NKK

Momskomenasjasjon: I en mail sendt fra NKK 26.3 påpekes det at søknadsfristen for momskompensasjon er som vanlig 1. juni, og at det er viktig å overholde denne fristen, selv i den ekstraordinære koronasituasjonen man er oppe i. NKK har ikke fått signaler fra myndighetene om at fristen utsettes.

Videre skriver NKK: “Siden mange årsmøter utsettes, har Lotteritilsynet anbefalt at regnskap signeres av hele styret og sendes inn sammen med søknaden innen 01.06.20, og at godkjenning fra årsmøtet kan ettersendes frem til og med 01.08.20. Dersom det skulle bli endringer i regnskapet etter avholdt årsmøte, kan dette endres på et senere tidspunkt. Vi må undersøke nærmere hvordan dette skal gjøres for dem som avlyser årets årsmøter. Send uansett inn søknad som vanlig innen 1. juni. Søknaden sendes inn til [email protected] “.

Annen viktig info: NKK har fra 1. april permittert 60 % av alle medarbeidere. Dette medfører bl.a. at alle markedsføringskostnader er stanset og bladet Hundesport vil ikke bli sendt ut i papirformat (bare laget digitalt). Men, medarbeiderne som jobber med helse- og registreringstjenester, er delvis på jobb for å sikre at NKK kan imøtekomme behovet for kullregistreringer, eierskifter, omregistreringer og screeningundersøkelser. For mer viktig info, se NKKs side om koronasituasjonen.

Print Friendly, PDF & Email