Påminnelse fra styret i NBSK om utstillingsregler og NettVett

Styret er blitt kjent med at det i etterkant av utstillingene i Trøndelag forrige helg har blitt framsatt klager på dommerens avgjørelser. Lignende skal også skjedd i forbindelse med tidligere utstillinger andre steder i landet.

Ved påmelding til utstillinger godtar påmelderen NKKs utstillingsregler. Styret vil særlig minne om utstillingsreglene punkt 5.10.  Klandre dommer: «Det er ikke tillatt i noe forum å klandre dommer eller åpenlyst kritisere dommerens bedømmelse.»

Facebook er et offentlig, sosialt forum, og bør brukes med varsomhet. Klandring av dommere eller dommerens bedømmelse er ikke tillatt, og kan i grove tilfeller føre til reaksjoner fra NKK.

Styret viser også til utstillingsreglenes punkt 8. Dommeravgjørelser, hvor det blant annet står: «Dommeravgjørelser er endelige. Enhver avgjørelse som dommeren gjør i forhold til kvalitetsbedømmelse, premiering og plassering er endelig og kan ikke endres. Deltagere kan således ikke protestere mot dommerens bedømming og frie skjønn.».

Styret henstiller også til utstillerne at de leser kritikken nøye, og forsikrer seg om at de har forstått den rett. Og uansett hva en mener om dommerens avgjørelse, så er det «dommeren som har rett».

Ha en fortsatt fin utstillingssommer!

Print Friendly, PDF & Email