Nye dokumenter lagt ut

Informasjon om at to oppdaterte dokumenter er lagt ut: Årsmøtet: Liten endring i saksdokumentene til Årsmøtet – sakslisten er endret mht. nytt antatt starttidspunkt (kl. 16:30) ,og i saksdokument 7a er ordene «SUs innstilling» er fremhevet – merket med fet skrift. (https://berner-sennen.no/komiteer/styret/arsmotet/arsmotet-2019/) SU-møtet – oppdatert referat er lagt ut. https://berner-sennen.no/komiteer/styret/samarbeidsutvalget/su-1-2019/

Valg årsmøtet – nye kandidater funnet

Med henvisning til tidligere informasjon om at to av kandidatene som VK hadde innstilt likevel ikke stiller til valg, har VK nå funnet to nye kandidater. Disse er: Styret: 2. Varamedlem: Turid Wettre Valgkomiteen: Medlem Bjørg Møller Det gjøres oppmerksom på at allerede innsendte stemmesedler, basert på gammel stemmeseddel, er gyldige, selv om ny stemmeseddel […]