Valg årsmøtet – nye kandidater funnet

Med henvisning til tidligere informasjon om at to av kandidatene som VK hadde innstilt likevel ikke stiller til valg, har VK nå funnet to nye kandidater. Disse er:

  • Styret: 2. Varamedlem: Turid Wettre
  • Valgkomiteen: Medlem Bjørg Møller

Det gjøres oppmerksom på at allerede innsendte stemmesedler, basert på gammel stemmeseddel, er gyldige, selv om ny stemmeseddel med disse to nye kandidatene er lagt ut.

Se for øvrig ny stemmeseddel som ligger på siden for årsmøtet.

Print Friendly, PDF & Email