Viktige tidsfrister vedr. SU og Årsmøtet

SU: Saksdokumenter til SU-møtet legges ut på klubbens hjemmeside lørdag 2. mars. Frist for å foreslå saker til SU er satt til onsdag 27. februar, kl. 16.00.

Årsmøtet: Forslag til saker på årsmøtet må være styret i hende innen 8 uker før årsmøtet, dvs. senest innen tirsdag 12. mars.

Forslag til saker sendes på mail til [email protected]

Fremdriftsplan og tidsfrister, både generelt og i forhold til 2019, er sammenfattet i dokumentet: Tidslinje for Årsmøte 2019. Tidsfrister er oppdatert iht. ny lov for NBSK som ble vedtatt i 2018.

Skulle det bli endring i årsmøtedatoen, vil dato for fristene justeres tilsvarende.

Print Friendly, PDF & Email