Dato for vårens SU-møte og Årsmøte

SU-møtet er satt til lørdag 23. mars 2019. Eksakt tid og sted vil bli annonsert i nær fremtid. For mer informasjon etter hvert, følg med på siden: NBSK / Samarbeidsutvalget.

Årsmøtet er tentativt satt til tirsdag 7. mai kl. 18:00. Siden det i den siste tiden har vært via mail ytret ønske fra en del avdelinger om at årsmøtet skal flyttes til Pinsetreffet på Torpomoen i juni, legger vi opp til å diskutere dette på SU-møtet. For å imøtekomme disse ønskene legger styret opp til å få belyst alle for og imot argumentene, og er åpne for å endre allerede fastsatt dato. Basert på diskusjonen på SU-møtet tas en endelig beslutning om dato (enten 7.5 eller Pinsetreffet) umiddelbart etterpå.

Print Friendly, PDF & Email