Avd Buskerud – medlemsmøte

Styret arrangerer medlemsmøte i Hokksund der hovedsakene som skal tas opp er fullcertordningen for Berner Sennen (vi har frist til 1. februar med tilbakemelding til hovedklubben. Se artikkel i Berner’n nr. 3/18. Den andre viktige saken er vår jubileumsutstilling 30. mai, vi trenger som alltid folk som kan hjelpe til. Utover dette må dere gjerne […]

Medlemsmøte under pinsetreffet

Styret inviterer til medlemsmøte i forbindelse med vårt pinsetreff på Torpomoen. Medlemsmøtet finner sted lørdag 14. mai, klokken 18:00, i peisestua. På medlemsmøtet vil Helse- og Avlskomiteen informere om helseregisteret, sunnhetsfondet og oppdretterprisen. Medlemsmøtet er en arena hvor vi oppfordrer våre medlemmer til å stille både styre og komiteer spørsmål, og hvor vi kan diskutere […]