Medlemsmøte under pinsetreffet

Styret inviterer til medlemsmøte i forbindelse med vårt pinsetreff på Torpomoen. Medlemsmøtet finner sted lørdag 14. mai, klokken 18:00, i peisestua.

På medlemsmøtet vil Helse- og Avlskomiteen informere om helseregisteret, sunnhetsfondet og oppdretterprisen.

Medlemsmøtet er en arena hvor vi oppfordrer våre medlemmer til å stille både styre og komiteer spørsmål, og hvor vi kan diskutere aktuelle saker og problemstillinger.

Medlemsmøtet avsluttes med utdeling av mestvinnendepremier for 2015 og andre hedersutmerkelser.

Print Friendly, PDF & Email