Årsmøtet 2016

NBSKs styre hadde innkalt klubbens medlemmer til ordinært årsmøte 16. april klokken 12:00.

Sted: Nebbenes kafeteria, Trondheimsvn. 332, 2074 Eidsvoll Verk (langs gamle E6).
Nebbenes Kafteria ligger rett ved gamle E6, kun 300 meter fra Eidsvollsbygningen

Frist for innsending av forhåndsstemmer var 9. april. Stemmeseddel var i nummer 1 av Berner’n, bladet var sendt ut til medlemmene i god til før møtet.

Styret hadde minnet om at avdelinger, komiteer og råd ikke ble gitt anledning til å avholde egne arrangement på denne datoen.

Godkjente dokumenter:

Signert årsmøteprotokoll 2016

Årsregnskap 2015-signert

NBSK – Revisjonsrapport 2015 (1)

Arbeidsprogram 2016-2017

Godkjent budsjett (blir lagt ut senere)

Saksdokumenter til årsmøtet:

Saksliste

Sak 2: Årsmelding 2015-2016

Sak 3: Regnskap 2015

Sak 3: Revisjonsrapport fra revisor 2015

Sak 4: Arbeidsprogram 2016-2017

Sak 5: Budsjett 2016

Sak 6: Kontingent 2017

Sak 7: Nedleggelse av Øvre Romerike

Sak 8: Nedleggelse av Effektkomiteen

Sak 9: Navneendring Avlsrådet

Sak 10: Komitesammensetting i lovverket

Sak 11: Justering av NBSKs lovtekst

Sak 11: Nytt lovverk for NBSK – vedlegg-1

Sak 12: Valgkomiteens innstilling

Sak 12: Presentasjon av nye kandidater

Sak 12: Stemmeseddel