Søknad om momskompensasjon – frist 30.6

Fristen for å søke momskompensasjonen for året 2023 er satt til 30.06.2024. Informasjon om momskompensasjonen og søknadsskjemaer ligger på NKKs side om momskomensasjon

Her er stikkordsmessig oversikt over det som står på NKKs side:

  • Søknaden sendes fra hver enkelt avdeling (ikke via NBSK sentralt) direkte til NKK på e-post: [email protected]
  • Søker (avdelingen) må være registrert i Frivllighetsregisteret
  • Signert protokoll fra årsmøtet må legges ved søknaden
  • Regnskapet (balansen og resultatrapporten) må signeres av hele styret og legges ved søknaden.

Vi sjekket i fjor med NKK hva dette betyr siden styresammensetningen kan ha endret seg – om det er styret som satt i året man søker for (2023), eller det styret som sitter når søknaden sendes inn. Svaret fra NKK er som følger:

I hovedsak så er det styret som er ansvarlig for regnskapet som signerer, og vanligvis så legges dette fram signert på årsmøtet, der også nytt styre velges. Er det forhold som gjør at nytt styre etableres før årsmøte, og balansen enda ikke er signert, så må jo nytt styre signere. Det er ingen hindring å få det signert av det sittende styre i dag, men det går også an å legge ved en note under balansen som forklarer avvik på avgått styre i enkle ord.

Print Friendly, PDF & Email