Varsel om tid og saker til SU og Årsmøtet 2024

Dato for SU og Årsmøtet er nå satt. Begge møtene holdes digitalt, via Teams.

 • SU 1-2024:
  • Tid: Torsdag 29. februar 2024, kl. 19:30 til ca. kl. 21:30
  • Saker: Runden med avdelinger og komiteer. Årsmøtesaker.
  • Frist for innmelding av forslag fra valgkomite og årsmøtesaker til styret: 24. januar 2024
  • Utsending av saksliste til Årsmøtet (legges på nettsiden): 7. mars 2024
 • Årsmøtet 2024:
  • Tid: Torsdag 21. mars 2024, kl. 19:30 til ca. kl. 21:30
  • Saksliste til årsmøte kunngjøres på nettsider, NBSKs Facebook og sendes på mail til avdelinger og komiteer.
 • Påmelding til SU og Årsmøtet
Print Friendly, PDF & Email