Abonnements- og deltakeravgift 2023

Vi oppfordrer medlemmer, og andre som er aktive i avdelingen, til å betale Abonnements- og deltakeravgiften for 2023. Beløpet er kr. 300, og betales inn på avdelingens konto: 1602.45.51109. Det er intet KID-nummer, men merk innbetalingen med fullt navn.

Avgiften er frivillig å betale, men vi oppfordrer alle til å bidra slik at vi kan opprettholde et bredt aktivitetstilbud i håp om å treffe så mange som mulig med våre aktiviteter.

For mer informasjon om avgiften, se linken  NBSK AB Abonnements og deltakeravgift 2023

Print Friendly, PDF & Email