NBSKs Årsrapport 2021 – Bestillingsfrist 14. januar

Styret minner om utgivelsen av NBSKs nye publikasjon “NBSKs Årsrapport 2021”, som ble omtalt tidligere på klubbens nettsted. Publikasjonen er på 52 sider med tekst og bilder, og laget i god trykkvalitet – alle sider er i farger.

Bestillingsfrist og betalingsfrist er fredag 14.1.2023. Bestilling skjer ved å innbetale kr. 75 (inkl. porto) til klubbens konto 1594.49.58484. Merk betalingen tydelig med bestillers navn. Samtidig må du sende e-post til [email protected], med fullt navn og postadresse slik at vi vet hvor vi skal sende rapporten. E-posten merkes med “Bestilling av NBSKs Årsrapport”.

Det var opprinnelig tenkt å ha med en artikkel om årsrapporten i nummer 4-2022 av Berner’n. Men, dessverre skjedde det en glipp hos undertegnende slik at denne ved en feil ikke ble sendt inn til RK, bare til avd. Asker & Bærums lokale avdelingsblad. Ønsker du likevel å lese denne artikkelen finner du den her: NBSKs Årsrapport 2021

Print Friendly, PDF & Email