NBSKs Årsrapport for 2021 kan nå bestilles (ny bestillingsfrist)

Nytt av året er at NBSK har startet å utgi en Årsrapport. NBSKs Årsrapport sammenfatter resultatene fra eksteriørutstillinger, brukshundkonkurranser og brukshundaktiviteter for det aktuelle kalenderåret. Også vinnere av hhv. allsidighetsprisen, oppdretteprisen og hedersprisen er omtalt. Denne første årsrapporten tar for seg resultatene fra kalenderåret 2021.

Rapporten er tilgjengelig som nedlastbar pdf-fil (link til årsrapporten). Ønsker du å få denne tilsendt som et fysisk dokument kan du bestille rapporten til selvkost (trykkeriutgift + porto) som beløper seg til kun kr. 75..

Bestillingsfrist og betalingsfrist er fredag 14.1.2023.(NY FRIST). Bestilling skjer ved å innbetale kr. 75 (inkl. porto) til klubbens konto 1594.49.58484. Merk betalingen tydelig med bestillers navn. Samtidig må du sende e-post til [email protected], med fullt navn og postadresse slik at vi vet hvor vi skal sende rapporten. E-posten merkes med “Bestilling av NBSKs Årsrapport”.

Basert på innbetalinger per 14. januar sender vi bestilling til trykkeriet: Bestillingsfristen er nå utsatt i forhold til tidligere annonsert, for at vi skal kunne få med en artikkel i Berner’n nr. 4-2023 og dermed håpe at informasjonen om bestilling når ut til flere. Siden det er ekstra oppstartskostnader ved hver bestilling hos trykkeriet er det dessverre ikke er rom for etterbestillinger.

Print Friendly, PDF & Email