Årsmøte avd. Hedmark

Vedlagt følger årmøteinnkaling og Valgkomiteens innstilling. Årsmøtet holdes 11.1.2023, kl. 18:30 på Ilseng Samfunnshus.

Vi gjør også oppmerksom på at etter at årsmøtet er ferdig vil det bli et egen foredrag på ca en times tid, “Hvordan påvirker treningsmetoder hundens helse og velferd”. Håper dette kan være av interesse.

Print Friendly, PDF & Email