Oppdretterprisen, søknadsfrist 1.4.2022

HAK ønsker et kontinuerlig fokus på bernerens helse og levealder, og vil på denne måten gi en påskjønnelse til oppdrettere av kull der flere har oppnådd en god alder.

Har du som oppdrettet et kull der minst 50% av kullet ble 9 år eller mer, og hvor minimum ett individ fremdeles er i live, så send oss informasjon om dette. Send oss navn og reg.nr. på de hundene i kullet som oppnådde en alder på 9 år.

Sendes til [email protected]

Frist for søknad: 01.04.2022

Print Friendly, PDF & Email