Årsmøtet holdes lørdag 22. august

Styret har satt ny dato for årsmøtet, lørdag 22. august. Opprinnelig var årsmøtet satt til siste søndag i mars, men pga. koronasituasjonen ble møtet utsatt på ubestemt tid.

Om møtet vil bli holdt på Nebbenes kro, et annet sted i området eller i nærheten av Gardermoen, er ennå ikke avklart. Styret avventer fortsatt svar fra alternative steder.

Saksdokumenter legges ut på nettstedet for årsmøtet senest 2 uker før årsmøtet.

Print Friendly, PDF & Email