Alvorlig situasjon i NKK – Hva gjør NBSK?

Som alle nå kjenner til er NKK på randen av konkurs. Se NKKs side med beskrivelse av situasjonen.

Skulle NKK gå konkurs vil det kunne få alvorlige konsekvenser. NKKs registre vil ikke lenger være tilgjengelige. Ingen nye valper bli registrert. Avlesning av AA/HD, informasjon om stamtavler m.m. vil ikke lenger bli registrert. Nye valper kan ikke forsikres da de mangler ID og registrert eier. Valpekjøpere vil ikke kunne få godkjent stamtavle. Utstillinger og prøver vil bli vanskelig å gjennomføre, og resultater derfra vil ikke bli registrert. Det er umulig å drive seriøs oppdrett uten stamtavler. En kan heller ikke reise utenlands uten registreringspapirer. Det vil bli vanskelig å velge ut egnede tjenestehunder, disse vil da bestå av norske uregistrerte hunder osv. Om noen år vil Norge bare ha “løshunder”…..

NKK har sendt et åpent brev til regjeringen der situasjonen påpekes.

Basert på regjeringens varslede krisepakke, som kan innbefatte NKK, vil vi anta at beløpet NKK eventuelt mottar ikke vil være tilstrekkelig for å unngå konkurs. Denne antakelsen er basert på næringslivets mottatte støtte så langt, NKK har derfor bedt om «økonomisk nødhjelp» fra klubber og regioner.

NBSK er i utgangspunktet positiv til å bidra, men vi vil avvente regjeringens konklusjon. Som store deler av hunde-Norge ellers, ønsker NBSK en konkretisering av behovet og prioritering av hva midlene skal gå til. NBSK vil derfor sende et brev til NKK der vi ber om dette, før vi tar stilling til konkret bidrag fra NBSK.

NBSKs styre er kjent med at det i enkelte av NBSKs avdelinger jobbes med lokale bidrag til NKK. Dette synes vi er meget bra, men oppfordrer likevel avdelingene til å avvente regjeringens bidrag og NKKs klargjøring av gjenstående behov, før eventuell støtte gis.

Vi vil komme tilbake så snart vi har mer informasjon.

 

For øvrig har det kommet spørsmål vedr. tidligere annonsert støttekampanje til NBSK (ref. nyhetssak datert 22.4.2020). Også NBSK har et betydelig inntektsbortfall i 2020 blant annet pga. avlyste arrangementer. En eventuell støtte til NBSK er tenkt øremerket til tiltak for NBSKs medlemmer.

 

Print Friendly, PDF & Email